Mastil – Rekruttering og bemanning MattaMastil februar 16, 2022

Bemanning

Hos mange bedrifter vil behovet for arbeidskraft variere gjennom året på grunn av svingninger i markedet, sykefravær eller av andre grunner. Ved usikkerhet rundt behovet, vil det derfor for flere være mest praktisk å leie inn istedenfor å ansette selv, dette for å spare tid og for å bruke ressursene riktig, der man er best.

Vi vet hvor viktig de ansatte er for at din bedrift skal lykkes og vi ønsker å bidra til deres suksess! Våre konsulenter i Mastil har lang erfaring fra bransjen, vi har et stort nettverk og vi kjenner markedet godt. Vi har også erfaring med at et nært og godt samarbeid med våre kunder gjør at vi lettere finner de rette personene til de rette stillingene. 

Hvorfor Mastil

Vi er opptatt av kvalitet i våre prosesser, vi er fleksible og «alltid» tilgjengelige. Vi er gode på å se menneskene, både jobbsøker, og deg som kunde. Dette gjør oss godt rustet til å finne kandidaten som passer best til din bedrift.

Tar du kontakt med oss i Mastil vil vi bistå deg og din bedrift med ditt bemanningsbehov. For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig, vil vi vite mest mulig om bedriften og arbeidsoppgavene som skal løses, dette gjøres ofte ved en jobbanalyse.

Vi jobber kontinuerlig med å styrke vår kandidatbase med dyktige medarbeidere og vi intervjuer- og kvalitetsikrer alle aktuelle kandidater før vi presenterer dem til deg. Det å jobbe med bemanning gir oss mulighet til å bli kjent med mange forskjellige mennesker og mange forskjellige bedrifter. Vår jobb er å til enhver tid se muligheter i menneskene vi snakker med og fokusere på våre kunders behov samtidig. 

Vi ønsker å ligge litt i forkant, slik at vi raskt og effektivt kan hjelpe til når behovet oppstår.

Rekruttering

Vår tilnærming
Velger du å ta rekrutteringsprosessen gjennom Mastil AS vil du få en strukturert og kvalitetssikret prosess i alle ledd. Vi ser viktigheten av å tilpasse enhver prosess etter din bedrifts behov, da vi mener at hvert enkelt oppdrag er unikt.

På denne måten får du tilgang til de mest kvalifiserte kandidatene.

Kartlegging av behov
En god rekrutteringsprosess starter med en grundig analyse med kunde. Her vil vi kartlegge ønsket kompetanse og egenskaper kandidaten bør og skal ha. Vi ønsker helst å møte våre kunder i deres lokaler for å få følelsen av atmosfære, miljø og lokasjoner. En god prat med fremtidige kolleger er også å foretrekke.

Tiltrekke og motivere kandidater
En god stillingsannonse er viktig for å tiltrekke seg jobbsøkere med riktig kompetanse. Vi utarbeider en profesjonell og relevant annonse for å treffe og motivere de riktige kandidatene- både de som er på aktiv søken eller ikke. Annonsen promoteres i relevante sosiale medier og gjennom ulike nettverk. Etter mange år i bransjen har vi opparbeidet et solid nettverk, og vi har en meget god oversikt over arbeidsmarkedet.

Vi går også ut i aktivt search for å finne kvalifiserte kandidater.

Vurdering og kartlegging
Vi gjennomfører strukturerte og grundige intervjuer med relevante kandidater. 
Vi gjennomfører om ønskelig kartlegging med personlighetsanalyser og/ eller evne- og ferdighetstester. Dette er et godt verktøy for å få et så godt bilde som mulig på hvem de er og hvordan de svarer opp mot kompetansebehovet. Om du har gjennomført en ansettelsesprosess selv og du kun ønsker analyser av finalekandidater, kan vi også bistå med dette. Vi er alle sertifiserte innenfor DNV sertifiserte testverktøy fra Master Management.

Rådgiving i forhold til valg av kandidat
Det er du og din bedrift som skal ta det endelige valget angående hvilken kandidat som skal tilbys stillingen. Vi sparrer gjerne med dere underveis og gir rådgivning på hvem vi mener er den rette kandidaten.

Oppfølging
Det første halve året etter ansettelse følger vi opp både oppdragsgiver og kandidat for å sjekke om forventinger er innfridd og vi bistår med onboarding om det er ønskelig.

Garanti
Vi baserer alle våre prosesser på kvalitet, ærlighet og gode samtaler med våre kunder og kandidater. Om vi mot formodning ikke har levert etter deres forventning eller som avtalt, gjør vi en ny rekruttering kostnadsfritt.

DNV sertifiserte testverktøy fra

Vårt mål er å gi våre kunder og kandidater en opplevelse utover det som er forventet