top of page
  • Mastil

Flytsonen

Updated: Feb 21

Når du opplever samsvar mellom ambisjoner og evner på jobben, vil du trolig føle deg tilfreds og motivert i arbeidet ditt, vi kaller det for å være i flytsonen. Å matche rett person til rett plass er en nøkkelkomponent i å oppnå suksess i enhver organisasjon.


Hva er flytsonen?

Tommy er partner og rådgiver i Mastil. Han forteller hva det vil si, praktisk å jobbe målrettet med flytsonen:

"Å jobbe målrettet med flytsonen betyr at vi daglig jobber med å identifisere unike ferdigheter, erfaringer og egenskaper til arbeidssøkerne vi jobber med. Vi blir like fornøyd hver gang vi klarer å plassere en person i en rolle som best utnytter deres potensiale. Det handler jo rett å slett om å se at et menneske havner på rett hylle i livet."

Flytsonen vil si at man har følelse av kontroll, glede og mestring, og den er ofte assosiert med høy produktivitet og opplevelsen av indre tilfredshet. Personer som opplever samsvar mellom ambisjoner og evner, vil ofte ha en god balanse mellom arbeid og fritid, fordi de ikke føler seg overveldet av jobbkravene eller føler seg utenfor flytsonen.


Få motiverte folk i jobben

Vi har verktøy og erfaring som gjør at vi klarer å identifisere hvor flytsonen til den enkelte arbeidssøker ligger. Tommy forklarer hvorfor fokuset på flytsonen er en god investering for bedriften:


"For arbeidsgiveren betyr det at du får en ansatt som er motivert for å gjøre en god jobb. Kort sagt – din nye ansatte vil oppleve økt livskvalitet i jobben hun eller han kommer til hos deg. Du får en ansatt som har lyst til å bli i jobben fordi personen føler at den blomstrer."

Målet er med andre ord ikke bare å plassere ansatte i passende roller, men også hjelpe dem med å finne sin egen flytsone og trives med tilværelsen.

Anne Berit og Tommy ser på jobbkandidater sammen

Comentários


bottom of page