Mastil – Bemanning MattaMastil februar 16, 2022

Bemanning

Hos mange bedrifter vil behovet for arbeidskraft variere gjennom året på grunn av svingninger i markedet, sykefravær eller av andre grunner. Ved usikkerhet rundt behovet, vil det derfor for flere være mest praktisk å leie inn istedenfor å ansette selv, dette for å spare tid og for å bruke ressursene riktig, der man er best.

Vi vet hvor viktig de ansatte er for at din bedrift skal lykkes og vi ønsker å bidra til deres suksess! Våre konsulenter i Mastil har lang erfaring fra bransjen, vi har et stort nettverk og vi kjenner markedet godt. Vi har også erfaring med at et nært og godt samarbeid med våre kunder gjør at vi lettere finner de rette personene til de rette stillingene. 

Hvorfor Mastil

Vi er opptatt av kvalitet i våre prosesser, vi er fleksible og «alltid» tilgjengelige. Vi er gode på å se menneskene, både jobbsøker, og deg som kunde. Dette gjør oss godt rustet til å finne kandidaten som passer best til din bedrift.

Tar du kontakt med oss i Mastil vil vi bistå deg og din bedrift med ditt bemanningsbehov. For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig, vil vi vite mest mulig om bedriften og arbeidsoppgavene som skal løses, dette gjøres ofte ved en jobbanalyse.

Vi jobber kontinuerlig med å styrke vår kandidatbase med dyktige medarbeidere og vi intervjuer- og kvalitetsikrer alle aktuelle kandidater før vi presenterer dem til deg. Det å jobbe med bemanning gir oss mulighet til å bli kjent med mange forskjellige mennesker og mange forskjellige bedrifter. Vår jobb er å til enhver tid se muligheter i menneskene vi snakker med og fokusere på våre kunders behov samtidig. 

Vi ønsker å ligge litt i forkant, slik at vi raskt og effektivt kan hjelpe til når behovet oppstår.